رویداد ها
Back
Next
کتاب Janes UAVs and targets-2005

کتاب

Janes UAVs and targets-2005

ارزش این کتاب را طراحان پرنده های بدون سرنشین به خوبی می دانند. این کتاب همانند کتاب Jane’s All the World’s Aircraft به صورت جامع اطلاعات تکنیکی انواع پرنده های بدون سرنشین را در خود جای داده است. سری کتابهای جینز از اعتبار خوبی بین طراحان هواپیما  برخوردار است. این کتاب را در چهار بخش برای دانلود قرار داده ایم:

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود


تصاویر

Image result for aircraft

 Aerospace

Astronomy

اخبار

 

اخبار