رویداد ها
Back
Next

کدنویسی فرترن در آباکوس و انسیس 

یکی از مهمترین قابلیت های نرم افزارهای المان محدود آباکوس و انسیس، کد نویسی در آن هاست که موجب افزایش قابل توجه و متنوع قابلیت های تحلیلی می گردد. بدین منظور آموختن کد نویسی در این نرم افزارها بسیار با اهمیت است و  یک قابلیت مهم برای یک کاربر به حساب می آید که در مقاطع ارشد و دکترا بسیار کاربردی و مفید خواهد بود.

اولین مرحله برای نوشتن کد در این نرم افزارها لینک کردن آن با فرترن می باشد چراکه زبان اصلی برای کدنویسی در آباکوس و انسیس فرترن است. در این راستا در این پست روش های لینک کردن این نرم افزارها با برنامه های کد نویسی معرفی خواهد شد. عموما مشکلات زیادی برای این لینک کردن وجود دارد و باید تناسب بین ورژن فرترن و آباکوس یا انسیس وجود داشته باشد.

 

 

کد نویسی در آباکوس و انسیس به عنوان مبحثی مهم در توانایی نرم افزاری سازه به احتساب می آید چراکه توانایی بالایی به کاربر می دهد و همچنین در کارهای تحلیلی مخصوصا در پایان نامه های ارشد و دکترا بسیار به کمک دانشجو می آید و به خودی خود یک نوآوری حساب می شود.

تجربه شخصی من در این حوزه، استفاده از راهنمای خود نرم افزار و مثال های آن است که در مورد آباکوس در فایل دانلودی زیر گنجانده شده است. البته تفاوت چشمگیری در کد نویسی این دو نرم افزار نیست و با تغییراتی می توان یک کد را به دیگری تبدیل کرد.

از همین مثال ها و از ساده ترین آنها شروع کنید و با تغییرات جزیی به مرور کد نویسی را آغاز کنید تا بتوانید وارد کدهای پیچیده بشید. آموزش های مربوط به این مبحث بسیار گران می باشند و توصیه من این است که خود کاربران با استفاده از مثال ها این روند را طی کنند.


تصاویر

Image result for aircraft

 Aerospace

Astronomy

اخبار

 

اخبار