رویداد ها
Back
Next
طراحی سازه هواپیما از جنس چوب

طراحی سازه هواپیما از جنس چوب

در فایل های زیر سازه چوبی هواپیما بررسی شده است و طراحی هواپیماهای سازه چوبی بیان گردیده است. فایل اول کتابی است با عنوان design of wood aircraft structure  که دید طراحی دارد. اما دو فایل دیگر مختصر هستند.

 

design of wood aircraft structure

 

 

 

 

 

 

منبع:asec.ir


تصاویر

Image result for aircraft

 Aerospace

Astronomy

اخبار

 

اخبار