رویداد ها
Back
Next
جایگاه کامپوزیت و نانو در هوافضا

جایگاه کامپوزیت و نانو در هوافضا

 

 

در فایل زیر به موضوع جایگاه مواد کامپوزیت و تکنولوژی نانو در صنعت هوافضا اشاره شده است. این فایل به زبان فارسی و به همت مهندس سجاد زیدی گردآوری شده است:

منبع :asec.ir


تصاویر

Image result for aircraft

 Aerospace

Astronomy

اخبار

 

اخبار