رویداد ها
Back
Next
دانلود کتاب مبانی دینامیک سازه

دانلود کتاب

مبانی دینامیک سازه

کتاب مبانی دینامیک سازه نوشته شده توسط کریگ و کوردیلا می باشد. در این کتاب میانی حرکت سازه ای مورد بررسی قرار گرفته شده است و  جدیدترین روش های عددی و کامپیوتری نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

این کتاب توسط انتشارات وایلی چاپ شده است

 

 

 

منبع :asec.ir


تصاویر

Image result for aircraft

 Aerospace

Astronomy

اخبار

 

اخبار