رویداد ها
Back
Next
دانلود کتاب Janes Strategic weapon systems

دانلود کتاب

Janes Strategic weapon systems

این کتاب گنجینه ای از اطلاعات انواع موشکهاست که برای طراحان موشک مفید خواهد بود. همانند کتاب Jane’s All the World’s Aircraft  که کتابیست  معتبر برای طراحان هواپیما. کتاب Missiles of the World هم در این زمینه مفید است.

 

 

منبع :asec.ir


تصاویر

Image result for aircraft

 Aerospace

Astronomy

اخبار

 

اخبار