رویداد ها
Back
Next

طراحی هواپیمای General Aviation

 

این کتاب ۱۰۰۰ صفحه ای به صورت مبسوط شما را با روند طراحی این نوع هواپیماها آشنا می کند. لازم به ذکر است که هواپیمای های General Aviation هواپیماهای سبک را شامل می شوند. این فایل را در چهار بخش برای

دانلود قرار دادیم:

 

 

 

 

منبع :asec.ir

 


تصاویر

Image result for aircraft

 Aerospace

Astronomy

اخبار

 

اخبار