رویداد ها
Back
Next
کنترل هواپیمای بدون سرنشین

کنترل هواپیمای بدون سرنشین

 

 

در ادامه مباحث طراحی پهپاد که قولش رو به دوستان داده بودیم در این پست کتابی در حوزه کنترل پهپاد را معرفی می کنیم. در این کتاب با محوریت مسائل تئوری و روابط ریاضی ، اصول کنترل و هدایت یک پهپاد مورد بررسی قرار گرفته است. بعضی از روابط این کتاب در مکانیک پرواز ۲ در دانشگاه ها تدریس می شود. اما فهم کامل این کتاب بیشتر در توان دانشجویان گرایش دینامیک پرواز می باشد.

 

 

 

 

asec.ir


تصاویر

Image result for aircraft

 Aerospace

Astronomy

اخبار

 

اخبار