رویداد ها
Back
Next
جزوه دینامیک دانشگاه MIT

جزوه دینامیک دانشگاه MIT

این جزوه در ۳۲ بخش با عنوان های مجزا برای دانلود قرار داده شده است و منبع کمکی خوبی برای دانشجویان مهندسی خواهد بود. 

منبع:asec.ir


تصاویر

Image result for aircraft

 Aerospace

Astronomy

اخبار

 

اخبار